torsdag, mars 13, 2008

Det är synd om politikerna...

Ingen skugga må falla över Försäkringskassans förtroendeläkare. De gör ju bara vad de blivit ålagda att göra. Felet är att ett politiskt beslut fattats utan hänsyn till tredje man: vårdtagarna. Det handlade om att spara pengar och vinna politiska poäng. Jag tror inte att dessa läkare upplever sin situation som ett läkarkårens frälse vilka inte kan anmälas som speciellt behaglig. Vad beträffar löner så finns det andra som tjänar bra mycket mera utan att sitta i den konfliktsituation det innebär att hamna i motsättningar med såväl läkarkolleger som patienter.
Men har man inte glömt en liten pusselbit på vägen?
Patienten.
Skattebetalaren.
Alla de som levererar skatteintäkter av sina surt förvärvade inkomster för att möjliggöra generösa politikerpensioner som kan behållas även om man som politiker väljer att tacka nej till erbjudna jobb för att i stället odla sina intressen, sitta hemma och skriva dikter eller brodera. Nej, i politikens värld existerar inget tvång, ingen klappjakt på arbetssökande för att de ska ta erbjudna jobb och flytta dit jobben finns. Säg den politiker som vågar ställa sig upp och föreslå att sådana krav ska ställas på våra folkvalda.
I själva verket är det synd om politikerna. Sannolikt måste de ha detta synnerligen unika skyddsnät tack vare sin oförmåga att försörja sig på en öppen arbetsmarknad. Göran Persson lär vid något tillfälle ha sagt ”jag leder ju inte världens mest briljanta regering”. Nej, och det är säkerligen inte alla gånger de mest briljanta hjärnorna som väljer en politisk karriär. Men när man väl kämpat sig upp via en karriär i ungdomsförbundet, kanske börjat som politisk broiler redan i skolan, deltagit i möten, delat ut flygblad och satsat allt på sitt politiska intresse, när man äntligen är framme vid köttgrytorna: vem bryr sig då om futiliteter som patienter som kommer i kläm tack vare Försäkringskassans beslut? Försäkringskassans beslut, förresten? Det är ju inget annat än genomförandet av ett politiskt beslut även om det är oskyldiga människor som får effektuera direktiven. Stå till svars för vad som kokats ihop vid köttgrytorna i Rosenbad.
Vad var det Hitlers soldater brukade säga? Vi lydde bara order....

Inga kommentarer: