lördag, mars 01, 2008

Från CW till IT

Jag gör just ett litet besök hos Delsbo Radioklubb i akt och mening att kolla mejlen. Och givetvis kan jag inte avhålla mig ifrån att slänga ut ett litet inlägg i bloggosfären.
Nog är det lustigt hur tiderna utvecklas. En gång var skrivna och muntliga meddelanden person till person tidens lösen. Litteraturen har förstås gjort sitt till för att sprida kunskap och underhållning men när det gällde snabb information så var inte tryckta böcker direkt idealet. Så småningom ersattes kurirer med överföring med hjälp av telegrafi. Ja, via tråd, förstås. Men så småningom skulle morsesignalerna komma att överföras trådlöst. I detta sammanhang tillkom en massa relegrafiförkortningar för att underlätta kommunikationen. I stället för att sända den ohanterliga frasen "vilken fart gör ert luftfartyg i förhållande till marken" så sände man helt enkelt QTK. Själva överföringssättet, telegrafi, betecknades med förkortningen CW. Trots att radiomediet utvecklades så fortsatte CW/telegrafi att användas, framför allt av radioamatörer.
Och därmed är vi inne på Delsbo Radioklubb, DRAK.
I klubben finns ett flertal entusiaster som behärskar både IT och CW och har alla möjligheter att förmedla sig med omvärlden. Tjusningen med radiotelegrafi (eller, för den delen röstsändningar) är att de inte kräver tillgång till bredband. Med hjälp av batteridriven utrustning, eller till och med vevdriven apparatur, så går det alldeles utmärkt att sitta ute i vildmarken och sända. Ja, det går kanske rentav bättre på grund av brist på störningar.
Musen har i mångt och mycket ersatt telegrafinyckeln. Men båda kan idag användas för att knyta kontakter mellan människor över hela världen, överbrygga distanser och förmedla information. Ja, givetvis kan radiomediet även användas för att förmedla bredbandskapacitet. Vore kanske något att tänka på ute i torpet.
Nå, nu ska jag se till att få lite annat gjort. Vill ni veta mera om Delsbo Radioklubb, DRAK, så kolla hemsidan. Ni kan också ladda ner ett litet reportage som berättar en del om de aktiviteter som pågår. I år fyller klubben 35 år och med tanke på aktiviteten så lär DRAK-arna fortsätta 35 år till. Minst!
Två olika resurser för informationsförmedling av idag och igår. Musen och telegrafinyckeln.

Inga kommentarer: