måndag, februari 18, 2008

Det är inte lätt att vara människa

Vare sig det är politiskt korrekt eller inte så måste jag säga att jag gillar Maciej Zarembas artiklar. Men samtidigt så inser jag att det kan ha sina risker att ta ställning i en fråga som queer-teorierna vilket är dagens ämne i DN. Där lär vi oss att det inte är comme-il faut att betrakta en heterosexuell läggning såsom normal. Då skulle ju de homosexuella vara onormala. Nej, det gäller att tänka på vad man säger. Maciej citerar en anhängare av queer-teorierna:

"Om du till exempel i fikarummet säger 'I går åkte vi ut till landet' så bekräftar du heteronormen", säger han. Begriper jag inte? "Eftersom du är man tar alla för givet att du åkte med en kvinna." Men om det råkade vara en kvinna? "Då skall du säga: 'I går åkte vi ut på landet, jag och min partner - som är en kvinna.' "

Jaha. Vi läser vidare: ”Queertänkare anser att man borde säga "tradition" eller kanske "vana" om heterosexualiteten. Den är inte given, menar de. Inte heller är "man" och "kvinna" något naturligt. I själva verket är könen "en social konstruktion" som vi på grund av århundradens indoktrinering lärt oss att ta för givna.”

En social konstruktion? Jag trodde i min enfald att en människa av varje kön var en förutsättning för människosläktets fortplantning. Och än en gång kommer vi in på ämnet kränkning. Jag råkar uppskatta det gamla vanliga förhållandet mellan man och kvinna. Innebär detta då en kränkning av homosexuella? Med samma argumentationsteknik skulle ju jag kunna hävda att queerrörelsen kränker min identitet som heterosexuell.

Ja, det är inte lätt att vara människa alla gånger....

Inga kommentarer: