tisdag, februari 19, 2008

Gratis månadskort – ett Stockholmsfenomen?

Visst låter Klimatberedningens förslag tjusigt? Enligt Claes Västerteg (c) som är en av beredningens ledamöter bygger förslaget på att månadskortet finansieras av arbetsgivaren som slipper att betala arbetsgivaravgifter samtidigt som kortet inte beskattas som en förmån för den anställde. Då inställer sig genast ett par frågor:

- Hur ska detta fungera utanför tullarna? Fortfarande är många långpendlare i glesbygd beroende av bilen.
- Hur många företag har råd att finansiera dessa kort för sina anställda?
- Kan man förvänta sig en utbyggnad av kollektivtrafiken i glesbygd? Ökade bensinskattehöjningar har aviserats och vilka är det som drabbas av detta?

Och till sist den allestädes närvarande frågan: går det att skapa politisk enighet kring förslaget?

Inga kommentarer: