måndag, februari 18, 2008

Integration förutsätter ett gemensamt språk

Kravet på bättre språkkunskaper hos invandrare tycker jag är av godo. Språket är en hjälp i det dagliga livet, precis som väckarklockan är en hjälp för att komma igång på morgonen. Om jag till exempel skulle vilja jobba som taxichaffis i Istanbul så vore nog en av mina första åtgärder att lära mig språket så bra som möjligt. Vill jag ha jobb som svetsare så ser jag nog till att börja med att lära mig svetsa.

Integrationen i samhället underlättas av språkkunskaper. Sedan kan man ju undra vad det beror på att ”bristerna i svenskundervisningen för invandrare (sfi) är alarmerande” (citat från DN:s artikel). Jag drar mig raskt till minnes gårdagens artikel i DN, signerad Maciej Zaremba. Kan det finnas ett samband?

1 kommentar:

sophie sa...

eller hur?

du försätter dig automatiskt i underläge om du inte ser till att lära dig språket till fullo.